מחלקת אבטחה, סיור, שמירה, סדרנות ובידוק

אגף הטכנולוגיות, מוקד רשף בטחון והיחידה לשליטה ובקרה

מחלקת פרויקטים מיוחדים, לוגיסטיקה ושינוע

שירותי אבטחה במתקנים אסטרטגיים בישראל

החברה מספקת את כלל שירותי האבטחה והסיורים הממונעים עבור מגוון לקוחות רגישים בתחומם המתקנים האסטרטגיים [גז, חשמל, מים, סייבר]
לאחרונה זכתה החברה לספק את כלל שירותי האבטחה והסיורים הממונעים עבור חברת-החשמל ובהיקף ארצי.

לכל שאלה וענין מלאו את הטופס:

הצורף 5 חולון | טל:03-5598222 | פקס: 03-5501851 | yaronh@rsf.co.il